Otomatik Kaplama Tesislerinin İşletmelere Getirileri

Günümüzde hızla ilerleyen teknoloji, sanayiyi düşük maliyet ve yüksek kalite ile üretime zorlamakta ve bu şartlara ayak uyduramayan işletmelerin sonunu getirmekte. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlarla beraber yüksek kapasitede düşük maliyetli ve hatasız üretim yüzey kaplama sektörü için de kaçınılmaz bir hale gelmiş durumda.

Eskiden beri süre gelen yüksek maliyetli iş gücüne dayalı, ustaların insiyatifine kalmış, kalite anlayışından uzak kaplamacılık anlayışı bahsi geçen piyasa şartları ve müşteri talepleriyle beraber yerini modern kaplamacılık anlayışına bırakmakta. Bunun en belirgin örneklerinden biri de kaplama hatlarının otomatikleştirilmesi. Makinaların insan kuvvetine üstünlüğü, daha fazla yük, daha fazla şarj kapasitesi ve 7/24 çalışabilme özelliği ile otomatik kaplama hatlarının manuel hatlara üretim kapasitesi olarak fark atmasını sağlar. Manuel bir hatta bir vardiyada belirli bir çalışan sayısıyla çıkabilecek kaplanmış ürün miktarı, tam otomatik bir hattın daha hızlı ve daha fazla mal taşıyabilen robotları ile çıkan kaplanmış maldan çok daha düşüktür. Ayrıca manuel hatlarda gerekli çalışan sayısının fazla olması vardiya sayısı arttırılmak istediğinde beraberinde yüksek işçilik maliyetleri gibi başka olumsuzluklar da getirir. Bununla birlikte makinaların her zaman aynı standartta çalışma üstünlüğü, insan gücünün hata yapma ve yorulma gibi olumsuz yönleri içermeyen bir üretim sağlar. Bu sayede hatalı mal sayısı belirgin bir şekilde azalarak aynı stadartta yüzey kaplaması elde etmek çok daha kolaylaşır. Günümüzde özellikle büyük çaplı müşterilerin talepleri de tam bu yönde. Kaliteli bir kaplama için gerekli olan her şarjın aynı stadartta kaplanması, kaplama hatalarının minimuma indirilmesi ve olabilecek hatalara karşı geçmişe dönük izlenebilirlik otomatik kaplama tesisleri sayesinde mümkün hale gelmektedir.

Otomatik kaplama tesislerinin işletmelere getirdiği en büyük avantajlardan birisi de işçilik ve üretim maaliyetlerindedir. Otomatik kaplama tesislerini işletmek için gerekli iş gücü çok düşük olduğundan maliyet açısından büyük avantajlar getirir. Otomasyon kontrolü ile çalışan robotlar aynı anda birden çok şarjı hattın üzerinde mümkün olan eh hızlı ve pratik şekilde taşırlar. Bu şekilde farklı kaplama uyugulamaları karmaşıklığa yol açmadan pratik bir şekilde elde edilebilir. Bir çok farklı reçete uygulaması mümkündür, reçeteler malzemeler birbirine karışmadan taşınır. Ayrıca kaplama imalatı ile yapılan tüketim tamamen izlenebilir ve kontrol altına alınabilir. Tüketilen kimyasal, su, elektrik gibi ürünler imalat aşamasına geçilmeden hesaplanabilir ve gereksiz harcamalar engellenebilir. Her şarjda istenilen kalitede kaplama için gerekli elektrik enerjisi ve kimyasal madde belirlidir. Taşkanlı yıkamalarda harcanak su miktarı kaplama malzemesi doğrultusunda belirlidir. Böylelikle yapılan üretim ile beraber gelen maliyet kontrol altındadır. Bir otomatik tesiste belirli zamanda yapılacak kaplama miktarı standart olduğundan üretimin kapasitesi de bir bilinmeyen olmaktan çıkar.  

Kısaca özetlemek gerekirse; otomatik bir kaplama tesisi yüksek kapasite, düşük işçilik maliyetleri, sürekli üretim imkanı, kimyasal, elektirik, su gibi tüketim malzemelerinin tasarrufu ve kontrol edilebilirliği, standart ve aynı kalitede kaplama, hataların azaltılması ve izlenebilirliği, üretim miktarı ve izlenebilirliğinin kontrolü gibi pek çok avantajları beraberinde getirir.


Copyrights © 2024 Tüm Hakları Saklıdır. Taranto Plastik & Galvano Cihazları